ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D. - ELT            





Na Valech 36, Litoměřice

Registrace telefonem, SMS, emailem nebo osobně.

Zájemci o studium se přijímají po celý rok.

tel.:   605 256 538
email:   416732049yes@gmail.com