ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D.- ELT            
KURZY
KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY/GENERAL ENGLISH:

(KURZY V 15 ODSTUPŇOVANÝCH ÚROVNÍCH V ROZSAHU A1 - C1)

výuka dospělých a mladých dospělých (od 14 let) 1x nebo 2x týdně (dopoledne, odpoledne, večer) pro úplné začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé studenty ve skupinách (od 350 Kč/měsíc); individuální výuka (350 Kč/60min, 500 Kč/90min); platba měsíčně, podniky fakturou

-britská angličtina, komunikativní metoda, rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní a porozumění mluvenému slovu), výslovnost, gramatika, slovní zásoba, situační jazyky, opravování chyb, výklad, vysvětlení, konverzace, překlady, testy...
-systematičnost, návaznost, učebnice z Cambridge University Press, audio-CD, DVD, CD-ROM (interaktivní software pro domácí přípravu), časopis Bridge, Cambridge English Readers, texty k progresivní hudbě...

DALŠÍ KURZY:

KONVERZACE FACE2FACE pro středně pokročilé a pokročilé (B2 - C1); z témat na školní rok např. Who owns English (A global language), Managing my time, It's against the law, Telling stories, Ecological footprints (Discussions about the environment), Codes of conduct, At the airport...
Hodina konverzace je strukturována na základě učebnice z Cambridge University Press a obsahuje též gramatiku, bohatou slovní zásobu a upevňování správné výslovnosti.

GOOD ENGLISH PRONUNCIATION praktický kurz anglické výslovnosti (unikátní kurz se zaměřením na typické chyby, které vznikají vlivem češtiny; z témat např.: srovnání jednotlivých anglických a českých samohlásek a souhlásek, slabika v češtině a v angličtině, takty, rytmus, anglická melodie, nejčastější chyby ve výslovnosti angličtiny, základní pravidla o souvislosti grafiky a výslovnosti v angličtině)
Kurz vychází z učebnice Melen, D. (2010) Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny, Big Ben Bookshop Prague, (audio-CD: Dušan Melen & Charlotte Fairman); recenzi knihy najdete na: www.helpforenglish.cz. Od září 2011 kurz realizujeme formou přednášek a seminářů v rámci studijního programu pro budoucí učitele anglického jazyka na Katedře jazykové výuky JASPEX, Múvs, ČVUT.

MATURITA ZA DVEŘMI speciální rychlokurz zaměřený na gramatiku úrovně B2 a situační jazyky pro budoucí maturanty na gymnáziu.

MATURITA DŮKLADNĚ kurz zaměřený na gramatiku, výslovnost a porozumění mluvenému slovu
(4 roky, 1x týdně, cíl: B2+/Cambridge English: First)

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ONE2ONE (Dušan Melen) kurz pro jednotlivce, všechny úrovně, dopoledne, též on-line (Skype), 350 Kč/60min

LISTEN kurz zaměřený na porozumění mluvenému slovu (60min poslechových aktivit týdně, intenzívní studiové nahrávky a autentická řeč rodilých mluvčích různých variant angličtiny)

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ONE2ONE (Vilma Melenová) kurz pro jednotlivce, úroveň A1, A2, B1, dopoledne, odpoledne, večer; vhodné pro jednotlivce (začátečníky a mírně pokročilé) vyžadující zvláštní režim (např. nepravidelný rozvrh u pracujících na směny, doučování pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ), příprava k maturitě za 300 Kč/60min
Noví zájemci se příjímají po celý rok.


Po letních prázdninách začíná výuka tradičně první pondělí v září. Noví studenti se mohou zařadit do skupin též v průběhu celého školního roku.

NA VALECH 36, LITOMĚŘICE.tel.: 605 256 538           www.melen-elt.cz

email: 416732049@seznam.cz   416732049yes@gmail.com
Ke knize Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny citát ze zahraniční publikace:

“Further details of, and exercises on, all forty-four of the RP phonemes and their allophones can be found in Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny (Melen 2010). It also contains information on aspects of suprasegmental phonology such as stress and intonation. Written in Czech, for Czechs it is an invaluable aid for both teachers and students alike.”

„Další detaily a cvičení na všechny 44 RP fonémy a jejich alofony lze nalézt ve Výslovnosti angličtiny na pozadí češtiny (Melen 2010). Kniha též obsahuje informace o aspektech suprasegmentální fonologie jako přízvuk a intonace. Napsána v češtině, pro Čechy je kniha neocenitelnou pomocí jak pro učitele, tak pro studenty.“

(ELT Revisited: Some Theoretical and Practical Perspectives, CSP, Velká Británie, 2016, strana 34)

2019 NEWS

Dr. Melen and ELT staff otvírají:

letní kurzy v Blackpoolu, UK

- základní kurz praktické orientace v anglosaském prostředí pro začátečníky a mírně pokročilé s uvedením do místních reálií – učíme se živě při: nakupování, návštěvě restaurace, zoo, procházce po Stanley Parku (s případnou projížďkou po místních jezerech), Model Village (se zmenšenými replikami ukázek anglické městské i rurální architektury), impozantních plážích Irského moře s třemi zábavními moly (nabízejícími kromě her a odpočinku též adrenalinové sporty), návštěvě anglické varianty Eiffelovy věže Blackpool Tower se skleněnou podlahou, prohlídce akvárií nebo muzea voskových figurín, eventuelně návštěvě hlavní atrakce, kterou Blackpool nabízí – světově slavné Pleasure Beach s největším počtem horských drah v Evropě.

- doplňkové kurzy na zvolené téma (doporučujeme zejména kurz správné výslovnosti, kurz angličtiny pro teenagery)

- výlet do Liverpoolu nebo k jezeru Windermere v Lake Districtu (oblasti výjimečných přírodních krás)

Ceny kurzů dohodou (pozn.: na věž, Pleasure Beach nebo do akvárií a zoo se platí poměrně vysoké vstupné).

Z letiště v Manchesteru je bezproblémové, přímé vlakové spojení (z konečné na konečnou) do stanice Blackpool North. Škola je cca 200m od nádraží. Všude kolem jsou možnosti ubytování (doporučujeme thelenbrookhotel), supermarket Sainsbury’s (bezlepkové zboží), tramvaj a autobusy 100m. Moře 3 min chůze.

22 Cross St., B’pool, Lancashire, UK