ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D. - ELT            

METODA

Metoda je v zásadě komunikativní. Komunikativní metoda je úspěšná a vhodná pro první tři roky studia. Je ideální pro úplné začátečníky, protože jim dává možnost už od první lekce komunikovat s okolím. Neklade vysoké nároky na gramatiku ani slovní zásobu. Má za cíl domluvit se s co nejmenší slovní zásobou o základních tématech (umět si něco koupit, zavolat si taxi), bez ohledu na přesnost ve vyjadřování.

Tyto počáteční výhody komunikativní metody však v sobě zároveň skrývají jedno velké úskalí. Vědecké výzkumy za posledních dvacet let jednoznačně prokázaly (a hlavně to ukázala sama praxe), že po 3 – 5 letech se studenti s důsledně aplikovanou kom.metodou dostanou do slepé uličky. Neznají jazyk jako systém. Chtějí studovat dál, ale nemohou se hnout z místa. Chybí jim celková znalost gramatiky i ostatních aspektů jazyka (a jejich provázanost).

Na jedné z posledních mezinárodních konferencí odborníků na didaktiku angličtiny bylo prokázáno, že se studenti s komunikativní metodou dostávají časem do bludného kruhu. Dr.Melen - ELT na toto nebezpečí upozorňoval už před dvaceti lety a jeho úspěch mimo jiné spočívá v tom, že komunikativní metodu doplňuje o hlubší pohled do problematiky (zejména na poli gramatiky a fonetiky). ELT používá, v souladu se současnými vědeckými poznatky, metodu integrovanou, tedy jakousi zlatou střední cestu mezi metodami zaměřenými na dobrou znalost systému a metodou komunikativní.

Zároveň, a to je podstatné, ELT učí angličtinu na pozadí češtiny, což umožňuje studentům přecházet z jazyka do jazyka. V kurzech vedených rodilými mluvčími studenti s angličtinou sice pracují, ale nejsou schopni prokázat porozumění textu ani správně překládat. Výsledky průzkumu prováděné na Britské radě ohledně efektivity vyučování u rodilých mluvčích ve srovnání s kvalifikovanými českými lektory ukázaly, že pro úroveň začátečník až pokročilý jsou klady na straně českého učitele oproti rodilému v poměru 80 : 20 (obrácený poměr 20% výhod : 80% nevýhod je až na úrovni proficiency, tedy úrovni odborné, zaměřující se hlavně na stylistiku angličtiny). Dr.Melen – ELT těchto výhod vědomě využívá.