ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D. - ELT            

PŘEDMĚT VÝUKY

Předmětem výuky je:

1/…GENERAL ENGLISH, tedy angličtina všeobecně použitelná pro běžnou každodenní potřebu. Předmětem výuky není ESP /English for Special Purposes – angličtina pro zvláštní účely/, tedy angličtina specielně zaměřená na právo, chemii, restaurátorství, finance, marketing, ICT, business apod.

2/…angličtina pro mladé dospělé a dospělé studenty. Témata, slovní zásoba, metoda výuky ani výklad učiva nejsou vhodné pro věkové kategorie do 13 let.

3/…standardní jižní britská angličtina (a její porovnávání s angličtinou americkou, zejména s ohledem na rozdíly ve slovní zásobě a výslovnosti). V učebnicích se záměrně setkáváme s náslechy mnoha různých dialektů a akcentů (s angličtinou kanadskou, australskou atd.), ale bez záměru tyto angličtiny napodobovat. Setkáváme se též s angličtinou „non-native“ (hlavně proto, že dnes počet lidí mluvících anglicky, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk, přesáhl počet rodilých mluvčích v poměru 3 : 1). Předmětem výuky není angličtina substandardní.

4/…převážně angličtina hovorová, mluvená (ale i angličtina psaná) a používání stylů formální/neformální adekvátně k situaci.

5/…výslovnost RP (někdy označovaná jako BBC pronunciation).

6/…modelový jazyk. Smyslem výuky angličtiny není důsledné napodobování jazyka rodilých mluvčích (např. u výslovnosti to není ani možné, ani žádoucí). Zejména v oblasti slovní zásoby není užitečné mít za model někoho, kdo používá slova vzdálená našim potřebám, slova, která rodilý mluvčí užívá nevědomě, bez ohledu na úroveň studenta, slova mnohdy málo používaná a neadekvátní (jako např. palubní nástavba, pakomárec, ráhnoví, lyska nebo brázda zčeřené vody).

Z hlediska výslovnosti s výjimkou standardní jižní britské angličtiny, kterou mluví přibližně 3% vzdělaných, s regionem nesvázaných Britů, není vhodné napodobovat (vzít si za model) angličtinu žádné konkrétní zeměpisné oblasti. Lektor z Texasu, Irska, Jižní Dakoty nebo Liverpoolu není zárukou, že budeme mluvit všeobecně uznávanou (a pro každého srozumitelnou) angličtinou.

Kvalifikovaný český učitel je zárukou pečlivě vybrané slovní zásoby, standardní výslovnosti a gramatiky.

7/…jsou všechny čtyři „skills“ (jazykové dovednosti): mluvení, porozumění mluvenému slovu, čtení a psaní. Sám student si adekvátně k svým potřebám akcentuje ty dovednosti, které potřebuje.

Podobně, předmětem výuky jsou všechny běžné aspekty jazyka (jako je např. spelling, gramatika nebo výslovnost).

Automatickou součástí výuky jsou funkce (např. jak pozvat někoho na večeři, jak reagovat na pozvání, vznášení námitek, stížnosti atd.atd.) a situační jazyky (např. nakupování, hotel, letiště, restaurace).