ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D. - ELT            

VÝUKA /DÉLKA KURZU,CENA/

1/ Věková kategorie
Věková kategorie účastníků kurzů je mladý dospělý, dospělý (young adults/adults). Děti mladší 13 let potřebují zcela jiné vyučovací metody. Jejich paměť je v zásadě mechanická, paměť dospělých je logická. Děti dobře imitují a dobře slyší, a proto jazyk v přirozeném prostředí (v Anglii) rychle získávají. Protože nepíší a nečtou a neučí se jazyk prostřednictvím logiky (gramatiky), musí být se získávaným jazykem v neustálém kontaktu. Tedy ne několik hodin týdně, ale několik hodin denně. Děti výborně jazyk získávají (je-li aspoň jeden z rodičů cizinec, nebo žijí-li dlouhodobě v zahraničí), ale velmi špatně se jazyk učí. Je velký rozdíl mezi získáváním jazyka (language acquisition) a učením (language learning). Dospělí nemohou jazyk získat samotným pobytem v zahraničí (bez učení), ale mají schopnost se jazyk naučit. V tom jsou naopak daleko lepší než děti. Je to dáno zejména tím, že mají logickou paměť a mohou věci usouvztažňovat (pracovat s gramatikou, vidět logické souvislosti atd.), umějí se soustředit mnohem déle než děti, lépe spolupracují s učitelem, nemají kázeňské problémy, mají vnitřní motivaci a vidí cíl, kterého chtějí dosáhnout. Přičteme-li k tomu schopnost psát a zapisovat si samostatně výklad a samostatně se doma učit, pochopíme proč se dospělí učí jazyky nesrovnatelně lépe než děti. Dítě po roce učení umí vyjmenovat několik desítek slov, z nichž nedá dohromady větu. Dospělý po roce učení je schopen složit z jazyka maturitní zkoušku. Rok 13 je optimální věk pro začátek uvědomělého, cílevědomého studia.

Nezapomínejme, že jazyk je nejsložitější produkt lidské mysli. Učit se jazyk je práce, která nikdy nekončí. Zařaďme si angličtinu do svého harmonogramu a vnímejme jazyk světa jako součást systému celoživotního vzdělávání. ELT vás bude provázet angličtinou ať je vám 20 nebo 60.

2/ Přijímání zájemců a délka kurzů

Kurzy jsou určeny široké veřejnosti (typickými studenty jsou jak vysokoškoláci – zaměstnanci, řiditelé, manažeři, podnikatelé, lékaři, tak studenti středních škol, zdravotní sestry, prodavači, ženy na mateřské dovolené, čerství důchodci, příslušníci policie a armády).

Přijímání uchazečů do kurzů není selektivní v tom smyslu, že by předem kohokoli diskvalifikovalo. Studium není předem určeno jen těm tak zvaně nejlepším; na „startovní čáře“ jsou si všichni rovni a teprve čas vždy ukáže konkrétní výsledky. (Studenti gymnázií, například, nejsou automaticky nejlepší. Praxe ukazuje, že největší roli – kromě individuálních schopností – vždy hraje vnitřní motivace. Nejlepších výsledků tedy obvykle dosahují podnikatelé a zaměstnanci na významnějších postech. Studenti středních škol bývají někdy motivováni až na poslední chvíli před maturitní zkouškou z angličtiny, kdy už je relativně pozdě zjednávat nápravu toho, co zanedbávali v posledních třech letech.)

Vzhledem k tomu, že kurzy Dr.Melen – ELT jsou systematické a navazující (od úrovně začátečník až po úroveň pokročilý), má smysl zapsat se do kurzu zejména s výhledem na několik let studia (minimálně 1 rok). Na tzv. working knowledge by měl studující absolvovat alespoň 500 hodin výuky s učitelem. Klíčem k úspěchu je tedy začít včas (a vyhnout se typickému „Teď jsem se dozvěděl, že za měsíc jedu do Austrálie…“) a zařadit angličtinu do svých dlouhodobých (celoživotních) aktivit.

3/ Frekvence a délka vyučovacích hodin

Skupinová výuka bývá obvykle 1x nebo 2 x týdně (individuální hodiny dle dohody) po 1 hod (60 min nebo 90 min, výjimečně 120 min).

Výuka probíhá pondělí až čtvrtek (dopoledne, odpoledne, večer). První ranní kurz začíná v 9.00 hod, poslední večerní kurz v 19.00 hod. Individuální výuka je většinou v dopoledních hodinách, skupinová obvykle mezi 16.00 a 20.00 hod.

Počet hodin týdně i rozvrh hodin lze upravit podle přání zákazníka. U lidí, kteří chodí do práce, starají se o děti nebo studují (a věnují se mimoškolním aktivitám a sportům) 2 hodiny týdně představují maximální hranici toho, co mohou zvládnout. Ke každé hodině se váže domácí úkol a aby bylo učení co nejefektivnější, měla by domácí příprava (tj. úkoly + četba + samostudium + sledování filmů nebo poslech rádia v angličtině atd.) být v poměru k hodině strávené s učitelem 9 : 1. Takový ideální poměr je samozřejmě pro 99% studujících zcela nereálný, nicméně, kdo se chce něco naučit, musí upřít svou mysl jedním směrem a chtít se učit, musí sám chtít psát domácí úkoly. Musí si být vědom toho, že odpovědnost za své učení má on sám a ne učitel (chodit jednou nebo dvakrát týdně na hodinu s učitelem bez domácích příprav a bez učení se doma a očekávat výsledky je zcela iracionální). Pokud student po půl roce (a navíc s chabými výsledky) žádá o změnu rozvrhu kvůli ping pongu nebo jinému „kroužku“, je mu vyhověno, ale je to zjevným ukazatelem toho, že angličtina není jeho preferencí, a pro takového studujícího mají hodiny angličtiny jen povahu „kulturní vložky“ bez reálného očekávání výsledků. ELT zaručuje výsledky jen za předpokladu, že student je ochoten a schopen tvrdě pracovat. V takovém případě je frekvence hodin 1 – 2 x týdně plně postačující.

4/ Návaznost

Kurz vždy navazuje po prázdninách přesně tam, kde před prázdninami skončil. Kdo se zařadí do kurzu až v průběhu školního roku, nebo v úrovni jiné než začátečník, bývá zařazen do skupiny podle rozřazovacího testu tak, aby daná skupina odpovídala co nejpřesněji jeho znalostem.

5/ Ceny

1 x týdně 60 min - 350 Kč/měs

2 x týdně 60 min - 400 Kč/měs

1 x týdně 90 min - 400 Kč/měs

Individuální výuka: 60 min hod - 350 Kč

90 min hod - 500 Kč

ELT nevyžaduje platby předem na delší období než 1 měsíc. Není to součást konkurenčního boje, ale tradice, která vznikla na jaře 1990. Ani nízké ceny nejsou namířeny proti kolegům angličtinářům. Je to jen důsledek správně zvolené strategie nepouštět se do megalomanských projektů (platit zbytečně řiditele, účetní, sekretářky, uklízečky, reklamu v novinách, nájmy za velké prostory, sociální a zdravotní pojištění za množství zaměstnanců atd.atd.). Je to jen dodržení zásady, kterou před mnoha lety zmínil Václav Klaus v jedné TV interview: nejproduktivnější je taková jednotka (firma), která dosáhne stejného cíle s minimálním počtem zaměstnanců.

6/ Velikost skupin

Skupiny mají v průměru 6 – 8 studentů a mají několik výhod před individuální výukou. Kromě výhodné ceny zaručují určité tempo a rytmus výuky. Je obecně mylná představa, že individuální výuka je ve všech směrech lepší.

Za prvé, je pomalejší. Individuál si určuje své tempo, které je obvykle pomalejší než u skupiny. Je to dáno tím, že mnoho hodin odpadá kvůli služebním cestám, nemoci, rodinným problémům, pracovnímu vytížení atd. Po absenci se většinou musí látka z poslední doby zopakovat. Čím delší absence, tím delší opakování. Individuál také často řeší na hodině své problémy, e-maily, odborné texty atd. Skupinová výuka jde ve svém pravidelném rytmu dál, nikdy neodpadá a umožní tak probrat během školního roku mnohem víc učiva.

Za druhé, u individuální výuky nemá student srovnání s ostatními studenty, konverzuje jen s učitelem, jehož angličtina je bezchybná, a není tedy vystaven prostředí reálného světa. Navíc, učebnice angličtiny nejsou psány (až na výjimky) pro jednotlivce, ale skupinovou výuku. Vyžadují práci ve dvojicích a trojicích, často v týmech. Co do množství nápadů a potenciálních chyb, je individuální výuka chudší než skupinová.

Individuální výuka je naopak vhodná pro klientelu, která umí využít výhod toho, že má učitele jen pro sebe. Tedy pro studenty nadané, dynamické, s velkou motivací a vlastní iniciativou, kteří dovedou účelně využít každou sekundu strávenou s učitelem.